Thursday, September 30, 2010

Berkawan,beringat

semalam jerih adalah perih yang gumam kita kumam,
jangan suka dulu,
pandang esok,kerana selepas naik,yang nanti cuma junam,
jangan naik melebar,nanti jatuh berjurai,
sukat sekarang,jatuh pun sendiri,bangun masakan lagi,
-Lukis Tuhan,coraknya warna hati kita........